Jarosław Wiśniewski

JAROSŁAW WIŚNIEWSKI

Przedsiębiorca, Ekspert UE, Trener Biznesu

Działalność Społeczna

 2014r Uczestnik Grupy Roboczej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji przy Ministerstwie Gospodarki;
 2013 – 2014r Członek Zarządu Aeroklubu Mazury z Siedzibą w Szczytnie;
2012 r Współzałożyciel, Przewodniczący Forum Rozwoju Gminy Raszyn – www.frgr.pl;
2012 r Inicjator Klastra EuroInkubator;
12/2011 r Współzałożyciel, Wiceprezes Oddziału Mazowieckiego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszu Unii Europejskiej, członek Zespołu ds Struktur Regionalnych, 30.06.2012r. powołany do Prezydium Zarządu Krajowego  – www.ekspertue.pl;
 2009 r Współzałożyciel, Przewodniczący Forum Rozwoju Gminy Borkowice;
 2009-2012 r Uczestnik Forum Ochrony Zabytków przy Wojewodzie Mazowieckim;
 2009 – 2011 r Udział w akcji „Masz głos – masz wybór” organizowanej przez Fundację Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów;
 2009 – 2010 r Na forum Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przy Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków, członek Prezydium oraz przewodniczący Zespołu ds. Zburzenia Parowozowni Praskiej;
 2008 – 2013 r Fundator,  prezes zarządu Fundacji „A JEDNAK” – www.ajednak.pl.