Jarosław Wiśniewski

JAROSŁAW WIŚNIEWSKI

Przedsiębiorca, Ekspert UE, Trener Biznesu

Administracja Publiczna

2014 r Ekspert gospodarczy w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju: oceny wniosków o dofinansowanie projektów B+R składanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR).
2014 r Ekspert w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2013 r Ekspert EFS Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w obszarze administracja publiczna (umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych).
2013 r  Ekspert Ministerstwa Ochrony Środowiska Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 1.1 oraz 2.1 POIiŚ.
2013 r Ekspert Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: Oceny merytorycznej wniosków w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.
2013 r Ekspert Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu: Wykonanie oceny merytorycznej wniosku na otrzymanie jednorazowej dotacji w ramach II naboru w projekcie „PO klucz do biznesu 2!”.
2012 r WYG Consulting Sp. z o.o. – doradztwo operacyjne w ramach projektu systemowego Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości programu Planowanie Strategiczne w MMŚP
2012 r Członek Komisji Oceny Projektów – Grupa Kapitałowa „Business Consulting Group” Sp. z o. o. w ramach działania 6.2 POKL
2011 r Ekspert w zakresie wykonalności technicznej, ekonomicznej oraz prawnej projektów – Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki  Wrocławskiej (WCTT).
2009 – 2012 r
Ekspert Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.